Skip to main content
Skatt

Betalning av kvarskatt

Denna vecka ska ev kvarskatt betalas.

Har du fått  besked från skatteverket att du har en kvarskatt att betala så ska den vara betald senast den 12 mars. Avser skatt för inkomståret 2012.

Samma datum ska även debiterad f-skatt, arbetsgivaravgifter och moms (för de som har månadsmoms) vara betald.

Är du osäker på om du ska betala något så kan man logga in på sitt skattekonto och se vilket saldo man har. Använd din e-legitimation.

 

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply