Verklig huvudman

Posted by | Uncategorized | No Comments

Enligt lag måste alla aktiebolag registrera verklig huvudman. Fortfarande saknas verklig huvudman för många bolag och flera nyregistrerade bolag glömmer bort att registrera. Detta kan leda till böter och även problem med vissa leverantörer.

Deklaration enskilda firmor

Posted by | Uncategorized | No Comments

Skatteverket har ännu inte uppdaterat sina e-tjänster med alla nyheter så därför rekommenderar de att man avvaktar en tid med att lämna in deklarationen för sin enskilda firma. Cameredovisning har ansökt om anstånd för alla kunder. Behöver du söka anstånd så är du välkommen att höra av dig.

Uppdatering för privatpersoner

Posted by | Uncategorized | No Comments

Den som har fått avdrag för en karensdag efter den 11 mars tom 31 maj ska ansöka om återbetalning hos Försäkringskassan.

Karenstiden för att få a-kassa sänks från 12 månader till 3 månader.

Taket för ersättning från a-kassan höjs till 1200kr/dag. Grundbeloppet höjs till 510kr/dag.

Man kan ansöka om amorteringsfrihet för sina lån. Från och med den 14 april – 30 juni 2021. Ansökan görs via banken.

Anstånd vinstskatt 2019

Posted by | Uncategorized | No Comments

 • Vilka gäller det? Fysiska personer och enskilda näringsidkare som är delägare i svenska handelsbolag.
 • Hur länge gäller det? Ny preliminärdeklaration lämnas in upp till 6 månader efter beskattningsåret.
 • Hur mycket kan skjutas upp? Upp till 1 mkr kan avsättas till periodiseringsfond.
 • Hur fyller man i deklarationen?

Skjut upp skatteinbetalningar

Posted by | Uncategorized | No Comments
 • Vilka avgifter omfattas? Arbetsgivaravgifter, preliminärskatt (löneskatt) och mervärdeskatt.
 • När kan man ansöka? 30 mars öppnar ansökan via Skatteverkets e-tjänst.
 • Hur länge gäller det? Omfattar 3 månaders skattebetalningar (under max 12 månader).

Återbetalas senast 12 månader efter anstånd beviljats.

Skatt som betalats in i februari och mars kan återbetalas från Skatteverket.

 • Kan styrelsen riskera att bli personligt betalningsansvariga?

Nej! Skatteverket kommer inte att ansöka om företrädaransvar för de skatter och avgifter som omfattas av anståndet.

 • Hur mycket är räntan på anstånd? 1,25% per år.

Ytterligare avgift: Anståndsavgift på 0,3%/månad.

Totalt 6,6% ränta per år, då räntan inte är skattemässigt avdragsgill.

Stöd för korttidspermittering:

Posted by | Uncategorized | No Comments

 • Hur mycket mindre arbetstid? – 40% 

Hur påverkas lönen? – 10%

Hur mycket står staten för? 75% av totala kostnaden för arbetsminskningen.

 • När gäller det? 7 april träder reglerna i kraft och kan gälla i 6–9 månader.

Reglerna kan tillämpas retroaktivt redan från 16 mars.

 • Hur ansöker man? Ansökan går att skicka från 7 april till Tillväxtverket som ansvarar för att ta emot och bedöma ansökningar.
 • Kriterier för att stödet ska medges: 

Med kollektivavtal: Beror på överenskommelse med facket.

Utan fastställt kollektivavtal krävs skriftligt avtal där (minst) 70% av arbetstagarna går ner i tid.

Gäller endast anställda som avlönats senast 3 månader före ansökan.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt