Prisbasbelopp 2017

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2017 till 44 800 kr vilket är en höjning med 500 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet, maximalt avdrag för pensionskostnader och mycket annat. För beskattningsåret 2017 (deklarationen 2018) blir:

  • Deklarationspliktsgränsen 18 950 kr (0,423 pbb).
  • Det skattefria traktamentsbeloppet 220 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
  • Högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 300 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
  • Gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 22 400 kr (0,5 pbb).
  • Högsta sjukpenninggrundande inkomst 336 000 kr (7,5 pbb).
  • Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 448 000 kr (10 pbb).
  • Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen 14 202 kr (0,317 pbb).
  • Lägsta nybilspris för sexårsbilar 179 200 kr (4 pbb).
  • Gräns för inventarier av mindre värde 22 400 kr (0,5 pbb).
  • Gräns för krav på certifierat kassaregister 179 200 kr (4 pbb).

Representation

Posted by | Uncategorized | No Comments

Avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring föreslås slopad. Undantaget från förbudet är enklare förtäring av mindre värde.

Med enklare förtäring av mindre värde menas det som för personal är en skattefri personalvårdsförmån (t ex läsk, kaffe, te, kakor, bullar, frukt och enklare smörgås. Ej öl, vin eller sprit). Man anser att det rent praktiskt blir problem om den egna personalen vid ett möte kan få personalfika, medan affärsbesökarens fika inte blir avdragsgill.

Moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person.

“Viktiga datum” förbättrade på Skatteverkets hemsida

Posted by | Uncategorized | No Comments

I den nya förbättrade rutinen väljer du först om du är privatperson eller företagare. I företagsvalet anges därefter vad som gäller för det aktuella företaget, bland annat hur hög omsättningen är och vilken redovisningsperiod för moms som tillämpas. Med detta som utgångspunkt presenteras de datum som det är viktigt att hålla koll på den närmaste tiden och som alltså utgår ifrån och baseras på ens egna uppgivna och individuella val.

Myter om pensionen

Posted by | Uncategorized | No Comments

På pensionsområdet förekommer det en hel del missuppfattningar. Här är några av de mest spridda myterna om pensionen:

– Man kan inte arbeta och ta ut pension samtidigt
Fel, det går alldeles utmärkt.

– Det blir högre skatt om man arbetar som pensionär
Fel, skattesatsen blir faktiskt i de flesta fall lägre tack vare det förstärkta jobbskatteavdraget.

– Förtida och uppskjutet pensionsuttag
Dessa begrepp är meningslösa idag när pensionsuttaget är helt flexibelt från 61 års ålder.

– Man slutar att tjäna in till pensionen när man börjar ta ut pension
Fel, du tjänar in pension hela livet. Så om du har förvärvsinkomst medan du tar ut pensionen, så tappas pensionskapitalet av samtidigt som det också fylls på.

– Har du börjat ta ut pensionen måste du fortsätta
Fel, du är helt fri, och kan exempelvis ta ut pension varannat år, eller varannan månad eller bara på sommaren eller …

– Du måste ta ut hela pensionen
Du kan ta ut de olika typerna av pension (privat pensionssparande, tjänstepension och den allmänna ålderspensionen) oberoende av varandra.

– Du får högre pension ju längre du väntar med att ta ut den
Fel, det är månadsbeloppen som blir högre, men sammanlagt blir det ett statistiskt nollsummespel. Ett argument för att ta ut pensionen redan vid 61 års ålder och spara dessa pengar, är att du då får ett kapital som du kan komma åt med hela beloppet på en gång om du exempelvis vill köpa en bostad. Väntar du med att ta ut pensionen sparas dina pengar i pensionssystemet, och där kan du bara komma åt dem i form av ett förhöjt pensionsbelopp varje månad.

Personalliggare i byggbranchen

Posted by | Uncategorized | No Comments
Från och med 1 januari 2016 införs en ny lagstiftning kring personalliggare i byggbranschen. Det finns sedan tidigare personalliggare i andra branscher såsom frisör, tvätteri och restaurang. Det är dock vissa skillnader mellan den liggare som funnits tidigare och den som nu kommer att gälla för byggbranschen.

Nyhet skatteverkets e-tjänst

Posted by | Uncategorized | No Comments
Nu behöver den som tecknar firman ensam och vill utföra ärenden för sitt företags räkning via Skatteverkets e-tjänster inte längre anmäla att han/hon ska vara ombud för sitt företag. Den som tecknar firman ensam får numera automatisk behörighet till att t ex deklarera elektroniskt för sitt företag eller företagets skattekonto.

Nytt telefonnummer för företagare till Försäkringskassan

Posted by | Uncategorized | No Comments

Försäkringskassan  öppnar egen fil för företagare
16 november öppnade Försäkringskassan (FK) ”en egen väg in” för företagare som har behov av stöd i frågor om det egna försäkrings­skyddet inom socialförsäk­ringen. Tjänsten vänder sig till fåmansföretagare och en­skilda näringsidkare. Ring 0771-17 90 00 och uppge ”företagare” i talsvaret så hamnar du hos rätt hand­läggare.

Kostförmåner 2016

Posted by | Uncategorized | No Comments

Skatteverket har beräknat kostförmånsvärdena för 2016. De nya beloppen är (2015 års belopp inom parentes):

• Frukost 44 kr (43 kr)
• Lunch/middag 88 kr (86 kr)
• Helt fri kost 220 kr (215 kr).

När det gäller  högsta skattefria ersättning för resor med egen bil och traktamentsbeloppet för inrikes tjänsteresor är de oförändrade 2016.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt