Förslag på växa-stöd för AB och HB

Posted by | Uncategorized | No Comments
Växa-stöd för aktiebolag och handelsbolag

Sedan årsskiftet kan enskilda näringsidkare få växa-stöd för den först anställde. Nu föreslår Regeringen att växa-stödet även ska gälla handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda (alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare). Arbetsgivaravgiften sätts ned från 31,42% till 10,21% för den första medarbetaren i dessa företag.

Växa-stödets förutsättningar

Följande förutsättningar och regler gäller för stödet:

 • Minst tre månaders anställning och minst 20 timmars arbetstid krävs för att få stödet.
 • Stödet ges för maximalt 25 000 kr/månad i lön under 12 månader.
 • Företaget får inte ha haft några anställda efter 31 december 2016.

Detta föreslås som en tillfällig lagstiftning mellan 2018-2021, men även anställningar som påbörjas mellan 1 april och 31 december 2017 föreslås ge rätt till stödet från 1 januari 2018.

Observera att det här endast är en promemoria och att detaljer i förslaget kan komma att ändras.

Skatt i AB

Posted by | Uncategorized | No Comments

Själva aktiebolaget betalar skatt på vinsten från verksamheten. Bolagsskatten är 22 %. På den lön eller utdelning som du som delägare tar ut från bolaget blir det lönebeskattning/utdelningsbeskattning.

Periodiseringsfond

Posted by | Uncategorized | No Comments
Syftet med periodiseringsfond

Avsättning till periodiseringsfond innebär att företaget vid inkomsttaxeringen får avdrag med det avsatta beloppet.

Syftet med periodiseringsfond är att företaget efter ett bra resultat ska kunna sätta av en del av vinsten till en periodiseringsfond för att därigenom jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år.

Avdraget kräver inte att du gör någon avsättning av reda pengar, men du får inte glömma att avsättningen så småningom ska återföras till beskattning!

Avsättning till periodiseringsfond minskar företagets beskattningsbara resultat. Företaget får göra avsättning till periodiseringsfond varje år. Varje fond måste återföras till beskattning senast efter sex år. Vid återföring ökar företagets beskattningsbara inkomst.

Återföring helst under år med sämre resultat

Företaget får återföra avsättningar tidigare om man vill. Det är skattemässigt fördelaktigt att återföra avsättningar vid förlustår, eftersom återföringarna då kan göras utan skattekostnad. Detta är också avsikten med systemet.

Avsättningens storlek

Aktiebolag får sätta av 25% av den skattepliktiga inkomsten till periodiseringsfond. Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag får sätta av 30%.

Schablonränta på avsättning i aktiebolag m fl

Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas för en schablonränta beräknad på gjorda avsättningar till periodiseringsfond. Detta medför att det inte alltid är lönsamt att utnyttja den skattekredit som en avsättning till periodiseringsfond innebär.

Situationer då det är fördelaktigt med avsättning till periodiseringsfond

Du bör inte slentrianmässigt sätta av till periodiseringsfond då det kan leda till en högre beskattning än om du inte gjort avsättningen. I följande fall kan dock avsättning vara en god idé:

 • Du bedömer att att avsättningarna kan kvittas mot framtida underskott.
 • Om företaget har svårt att få krediter kan avsättning vara en finansieringsmöjlighet (förutsatt att du får en tillfredsställande avkastning på detta kapital).
 • Företaget behöver en skattekredit för sin verksamhet (detta lönar sig om alternativkostnaden är hög).
 • Om företagets verksamhet är framgångsrik och ger hög avkastning.
 • Om bolagsskatten/expansionsfondsskatten skulle sänkas i framtiden.

Prisbasbelopp 2017

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2017 till 44 800 kr vilket är en höjning med 500 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet, maximalt avdrag för pensionskostnader och mycket annat. För beskattningsåret 2017 (deklarationen 2018) blir:

 • Deklarationspliktsgränsen 18 950 kr (0,423 pbb).
 • Det skattefria traktamentsbeloppet 220 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • Högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 300 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • Gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 22 400 kr (0,5 pbb).
 • Högsta sjukpenninggrundande inkomst 336 000 kr (7,5 pbb).
 • Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 448 000 kr (10 pbb).
 • Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen 14 202 kr (0,317 pbb).
 • Lägsta nybilspris för sexårsbilar 179 200 kr (4 pbb).
 • Gräns för inventarier av mindre värde 22 400 kr (0,5 pbb).
 • Gräns för krav på certifierat kassaregister 179 200 kr (4 pbb).

Representation

Posted by | Uncategorized | No Comments

Avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring föreslås slopad. Undantaget från förbudet är enklare förtäring av mindre värde.

Med enklare förtäring av mindre värde menas det som för personal är en skattefri personalvårdsförmån (t ex läsk, kaffe, te, kakor, bullar, frukt och enklare smörgås. Ej öl, vin eller sprit). Man anser att det rent praktiskt blir problem om den egna personalen vid ett möte kan få personalfika, medan affärsbesökarens fika inte blir avdragsgill.

Moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person.

“Viktiga datum” förbättrade på Skatteverkets hemsida

Posted by | Uncategorized | No Comments

I den nya förbättrade rutinen väljer du först om du är privatperson eller företagare. I företagsvalet anges därefter vad som gäller för det aktuella företaget, bland annat hur hög omsättningen är och vilken redovisningsperiod för moms som tillämpas. Med detta som utgångspunkt presenteras de datum som det är viktigt att hålla koll på den närmaste tiden och som alltså utgår ifrån och baseras på ens egna uppgivna och individuella val.

Myter om pensionen

Posted by | Uncategorized | No Comments

På pensionsområdet förekommer det en hel del missuppfattningar. Här är några av de mest spridda myterna om pensionen:

– Man kan inte arbeta och ta ut pension samtidigt
Fel, det går alldeles utmärkt.

– Det blir högre skatt om man arbetar som pensionär
Fel, skattesatsen blir faktiskt i de flesta fall lägre tack vare det förstärkta jobbskatteavdraget.

– Förtida och uppskjutet pensionsuttag
Dessa begrepp är meningslösa idag när pensionsuttaget är helt flexibelt från 61 års ålder.

– Man slutar att tjäna in till pensionen när man börjar ta ut pension
Fel, du tjänar in pension hela livet. Så om du har förvärvsinkomst medan du tar ut pensionen, så tappas pensionskapitalet av samtidigt som det också fylls på.

– Har du börjat ta ut pensionen måste du fortsätta
Fel, du är helt fri, och kan exempelvis ta ut pension varannat år, eller varannan månad eller bara på sommaren eller …

– Du måste ta ut hela pensionen
Du kan ta ut de olika typerna av pension (privat pensionssparande, tjänstepension och den allmänna ålderspensionen) oberoende av varandra.

– Du får högre pension ju längre du väntar med att ta ut den
Fel, det är månadsbeloppen som blir högre, men sammanlagt blir det ett statistiskt nollsummespel. Ett argument för att ta ut pensionen redan vid 61 års ålder och spara dessa pengar, är att du då får ett kapital som du kan komma åt med hela beloppet på en gång om du exempelvis vill köpa en bostad. Väntar du med att ta ut pensionen sparas dina pengar i pensionssystemet, och där kan du bara komma åt dem i form av ett förhöjt pensionsbelopp varje månad.

Personalliggare i byggbranchen

Posted by | Uncategorized | No Comments
Från och med 1 januari 2016 införs en ny lagstiftning kring personalliggare i byggbranschen. Det finns sedan tidigare personalliggare i andra branscher såsom frisör, tvätteri och restaurang. Det är dock vissa skillnader mellan den liggare som funnits tidigare och den som nu kommer att gälla för byggbranschen.

Nyhet skatteverkets e-tjänst

Posted by | Uncategorized | No Comments
Nu behöver den som tecknar firman ensam och vill utföra ärenden för sitt företags räkning via Skatteverkets e-tjänster inte längre anmäla att han/hon ska vara ombud för sitt företag. Den som tecknar firman ensam får numera automatisk behörighet till att t ex deklarera elektroniskt för sitt företag eller företagets skattekonto.
Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt