Skip to main content
Uncategorized

Omställningsstöd

Omställningsstöd för perioden mars-april 2021 går nu att söka. Inga större förändringar av stödet har skett jämfört med januari-februari och du har till och med 30 juni på dig att ansöka om stöd för dessa perioder.

Förlängning med mars-april

Som tidigare meddelats så har riksdagen beslutat om finansieringen av omställningsstödet. Regeringen har nu beslutat om en ny förordning som innebär att omställningsstödet förlängs med perioderna mars och april 2021. Stöd för dessa perioder går att söka fram till och med 30 juni 2020.

Regeringen har tidigare aviserat att omsättningsstöd också kommer att kunna sökas för maj och juni 2021, nu har man meddelat att omställningsstöd även kommer att finnas för perioderna juli-september.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply