Uncategorized

Omsättningsstödet utökas och förlängs igen

Posted by | Uncategorized | No Comments

Förlängt och utökat stöd

Regeringen har beslutat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs med sju månader, dvs med augusti 2020–februari 2021.

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 40% under perioden augusti–oktober, och minst 30% för respektive stödperiod under november 2020–februari 2021. Stödperiodens motsvarande månader under 2019 är referensperiod.

Stöd för korttidsarbete förlängs

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har nu lämnat en extra ändringsbudget med bland annat förslag om att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021. Vissa ändringar av stödet införs, t ex nya krav för avtalen och tydliga regler för vinstutbetalningar och andra värdeöverföringar. Ett krav på revisorsintyg införs också i vissa fall.

Omställnings- och omsättningsstöd

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen planerar att förlänga både omsättningsstödet och omställningsstödet igen. Förlängningen gäller januari–februari 2021 och kravet för att få stöd för denna period är att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30% jämfört med samma period under 2019. Anledningen till att tappet jämförs med 2019 och inte 2020 beror på EU-kommissionens riktlinjer för den här typen av stöd.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt