Skip to main content
Category

Uncategorized

Omsättningsgränsen höjs till 80 000 kr

By Uncategorized No Comments

Omsättningsgränsen kommer höjas från 30 000 kr till 80 000 kr från 1 juli 2022. Det innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 80 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna och ingående moms får inte lyftas på utgifterna

Nu kan man söka omsättnings– och omställningsstöd för december och januari

By Uncategorized No Comments

Nu har Boverket och Skatteverket öppnat upp sina sidor för att söka omsättningsstöd (Boverket) och omställningsstöd (Skatteverket).

Omsättningsstöd (näringsidkare) för perioderna december 2021 och januari 2022 kan sökas från och med 9 februari till och med 30 april 2022. Omsättningsstöd för februari 2022 kan sökas från och med 1 mars till och med 30 april 2022.

Omställningsstöd för perioderna december 2021 och januari 2022 stänger 31 mars 2022. Ansökan för februari 2022 öppnar 1 mars och stänger 12 april.

Skattefria förmånscyklar

By Uncategorized No Comments

Skattefria förmånscyklar

Riksdagen har beslutat att cyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kr inte ska tas upp till beskattning.

Detta ska motsvara förmånsvärdet på en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kr. Om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger takbeloppet, ska den anställde beskattas för det överskjutande beloppet.

Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool.

En förutsättning för skattelättnaden är att erbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen.

Skattelättnaden gäller både vanliga cyklar och elcyklar, däremot inte elsparkcyklar.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2022.

Pandemin ger tillfällig skattereduktion

By Uncategorized No Comments

Riksdagen har nu beslutat om den tillfälliga skattereduktionen för arbetsinkomster.

Tillfällig skattereduktion under 2021 och 2022

Riksdagen har beslutat om att en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster på grund av coronapandemin ska gälla under beskattningsåren 2021 och 2022.

Arbetsinkomster

Skattereduktionen ska gälla för fysiska personer och utgå för arbetsinkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Definitionen av arbetsinkomster är densamma som för Jobbskatteavdrag.

Villkor

Kravet för att få skattereduktion är att arbetsinkomsterna överstiger 60 000 kr och understiger 500 000 kr per år.

Prisbasbelopp

By Uncategorized No Comments

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2022 till 48 300 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2022 (deklarationen 2023) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 20 431 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 240 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 24 150 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 386 400 kr (8 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 483 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 15 311 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 14 007 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 193 200 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 24 150 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 193 200 kr (4 pbb).

Sommarrabatt på 19–23 åringar

By Uncategorized No Comments

Riksdagen har nu beslutat om tillfälligt lägre arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni till augusti.

En tillfällig nedsättning från 1 januari 2021

För att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar (födda 1998–2002) från 1 januari 2021 till 31 mars 2023. Arbetsgivaravgifterna är under denna period 19,73%.

Ytterligare en tillfällig nedsättning

Riksdagen har nu beslutat att rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar förstärks ytterligare under juni–augusti 2021. En sommarrabatt som innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% (istället för 19,73%).

Denna rabatt omfattar alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år (som fyller 19 år under 2021). På motsvarande sätt omfattas 23-åringar om de fyller 23 år någon gång under 2021. Detta är alltså personer som är födda 1998–2002.

Rabatt på högst 25 000 kr/månad

Den förstärkta nedsättningen innebär alltså att endast ålderspensionsavgiften (10.21%) ska betalas på ersättningar upp till 25 000 kr/kalendermånad.