Skip to main content
Uncategorized

De tillfälliga anstånden förlängs igen – Anståndsavgiften halveras

Riksdagen har beslutat att återigen förlänga anståndstiden för inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms samt utöka anståndsmöjligheten till sju redovisningsperioder. Dessutom halveras anståndsavgiften.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply