Skip to main content
Uncategorized

Attefallare blir Bolundare

Från och med 1 mars 2020 blir det tillåtet att bygga komplementbostadshus på sammanlagt högst 30 kvm.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply