Skip to main content
Uncategorized

Avdrag i deklarationen för din firma

Det kan finnas kostnader du får göra avdrag för i deklarationen för din firma eller handelsbolag men som du inte tagit med i din bokföring.

Det kan exempelvis gälla tjänsteresor med egen bil där avdraget för år 2013 är 18,50 kr per mil.

Traktamente vid tjänsteresa
Du kan också göra avdrag för traktamenten vid tjänsteresor med övernattning efter samma regler som för vanliga anställda. Avdraget är 220 kr per dygn, men bara 110 kr för avresedagen om resan påbörjas klockan tolv eller senare. 110 kr gäller även hemresedagen om hemkomsten inträffat kl 19 eller tidigare.

Arbetsplats hemma
Har du en särskilt inrättad lokal för företaget i egna villan brukar avdrag godkännas med högst ca 3.000 kronor för merkostnader för el, värme etc. Finns i en sådan lokal i en hyreslägenhet kan avdrag göras med hyran för den särskilt inrättade delen av bostaden.

Schablonavdrag
Den som inte har någon särskilt inrättad lokal i hemmet kan få göra ett schablonavdrag om arbetet i hemmet under året skett minst under 800 timmar. Bor man i villa är schablonavdraget 2.000 kronor, den som bor i lägenhet får dra av 4.000 kronor.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply