Skip to main content
Uncategorized

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkringar

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkringar

Riksdagen has decided to increase the taxation of savings on investmentspare account (ISK) and in capital insurances.

Höjd skatt på kapitalförsäkringar

Riksdagen har beslutat att höja beskattningen av kapitalförsäkringar. According to the new regulations, the capital base for return on investment insurance shall be multiplied by the government loan rate increased by 1 percentage point instead of as today with 0.75 percentage points. Ändringen gäller även utländska kapitalförsäkringar.

Höjd schablonintäkt för investmentsparkonto

Riksdagen har även beslutat att höja beskattningen av sparande på investmentsparkonto (ISK). According to the new regulations, the capital base for the flat income that is to be included in the income-raising capital is multiplied by the government loan rate increased by 1 percentage point instead of as of today by 0.75 percentage points.

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018 och ska tillämpas på skatteår som börjar efter den 31 december 2017.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply