Skip to main content
Uncategorized

Höjt uppskovstak vid bostadsförsäljningar

Uppskovstaket (1 450 000 kr) vid bostadsförsäljningar slopades tillfälligt från 1 juni 2016 till 30 juni 2020. Riksdagen har nu beslutat att taket höjs till 3 miljoner kr från 1 juli 2020.

Uppskov med beskattningen

Den som gör en vinst vid försäljning av sin bostad kan under vissa förutsättningar få ett uppskov med vinstbeskattningen vid köp av en ny bostad.

Ett sådant uppskov kunde som mest uppgå till 1,45 miljoner kr. Taket för uppskov slopades dock tillfälligt under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Syftet med slopandet var att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden och att kunna utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt.

Regeringen vill höja taket permanent

Regeringen anser att det är angeläget att underlätta rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden även på längre sikt och vill därför höja taket permanent efter den 30 juni 2020. Därför aviserade man i budgetpropositionen för en höjning av taket för uppskov till 3 miljoner kr.

Förslaget vann riksdagens gillande, som valde att fatta beslut enligt regeringens förslag.

Ikraftträdande

Det nya taket gäller för försäljningar som sker efter 30 juni 2020.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply