Skip to main content
Uncategorized

Information om avstämning korttidsarbete

Avstämningen senarelagd till 16 – 30 juniAvstämningen öppnar 16 juni, istället för 1 juni som vi tidigare informerat om. Du har fortfarande två veckor på dig att göra avstämningen. Sista dag för att lämna in din avstämning är därför den 30 juni.  

Anledningen till förskjutningen är att vi behöver mer tid för att få klart systemet för avstämning som säkrar att skattemedel används på rätt sätt och som samtidigt underlättar för dig som företagare att göra rätt.

Om du har fortsatt ekonomiska svårigheter och vill ansöka om mer stöd gör du det när du gör din avstämning. Du kan inte ansöka om mer stöd genom att göra en separat ansökan. Det kan ta längre tid att få ett beslut om utbetalning av fortsatt stöd eftersom det sker samtidigt som nuvarande period stäms av.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply