Karensavdrag och sjuklön

Posted by | March 31, 2020 | Uncategorized | No Comments

Karensavdraget slopas:

  • Hur mycket mindre? Staten betalar ut sjukpenning första sjukdagen.
  • När gäller det? 11 mars – 31 maj 2020
  • Hur söker man om det? Stödet söks i efterhand via Försäkringskassan.

Regeringen föreslår att staten tar hela kostnaden för sjuklön:

  • När gäller det? april – maj 2020
  • Vad betalar staten? Sjuklön för de första 14 sjukdagarna (ink. Karensdag).

About Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt