Skip to main content
Uncategorized

Kontrolluppgifter löpande under året

Kontrolluppgifter löpande under året

Skatteverket har en ny e-tjänst för att lämna kontrolluppgifter. En nyhet är att man nu kan rapportera in kontrolluppgifter löpande under året, vilket kan vara bra om man har säsongsanställda eller avvecklar sin verksamhet under året.

Det finns två möjligheter att registrera uppgifter, antingen direkt i tjänsten eller via fil från t ex ett bokföringsprogram.

Den nya e-tjänsten ska användas för att rapportera alla kontrolluppgifter för inkomståret 2015.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply