Skip to main content
Uncategorized

Kostförmåner 2016

Skatteverket har beräknat kostförmånsvärdena för 2016. De nya beloppen är (2015 års belopp inom parentes):

• Frukost 44 kr (43 kr)
• Lunch/middag 88 kr (86 kr)
• Helt fri kost 220 kr (215 kr).

När det gäller  högsta skattefria ersättning för resor med egen bil och traktamentsbeloppet för inrikes tjänsteresor är de oförändrade 2016.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply