Skip to main content
Uncategorized

Kravet på aktiekapital sänks vid årsskiftet

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. De nya reglerna börjar gälla från 1 januari 2020. 

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply