Skip to main content
Uncategorized

Ny tolkning av begreppet ägare och familj i reglerna om korttids­permittering

Så här skriver Tillväxtverket:

Arbetstagare som tillhör arbets­givarens familj är inte stöd­berättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttids­arbete. Tillväxt­verket gör här tolkningen att de enda arbets­givare som kan anses ha en familj är enskilda närings­idkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttids­arbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företags­formen enskild firma. En förut­sättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply