Skip to main content
Uncategorized

Nytt krispaket pga Corona – fokus på småföretag

Senast uppdaterad: 2020-03-26

Regeringen har nu presenterat ytterligare ett krispaket. Denna gång är det fokus på småföretagen. Regeringen konstaterar att Coronaviruset medfört störningar i leverantörskedjor, stora effekter på både efterfrågan och utbud, uppskjutna investeringar mm.

Nedsättning av socialavgifter

Enligt regeringens förslag ska både arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna för små växande företag sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni.

Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag, och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd/månad. Totalt innebär det en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och företag.

Anstånd med helårsmoms

Förslaget om anstånd utökas och innebär enligt det nya förslaget att det även blir möjligt att få anstånd med helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. Betalningen ska därmed kunna skjutas upp i ett år.

Statlig företagsakut

Regeringen föreslår en statlig företagsakut för att göra det lättare för företag att låna pengar. Förslaget innebär att staten ska ta 70% av risken vid långivning, genom en statlig lånegaranti. Banken ska därmed ta resterande 30% av risken. Sammanlagt 100 miljarder kr ska enligt förslaget kunna lånas ut till små och medelstora företag genom denna åtgärd.

Varje företag föreslås få låna maximalt 75 miljoner kr under högst tre år. Långivande bank ska betala garantiavgift enligt andra liknande stödsystem.

Låntagaren ska kunna skjuta på betalningen av ränta de första 12 månaderna av låneperiodon.

Avsättning till periodiseringsfond

För att kunna skjuta på beskattning av vinst föreslår regeringen att 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 ska kunnas sättas av till periodiseringsfond, dock max 1 miljon kr. Möjlighet finns då att kvitta beloppet mot framtida förluster. Förslaget gäller enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

Förslaget innebär att många företag kan få tillbaka preliminärskatt som betalats under 2019. Återbetalningen görs genom en preliminärdeklaration för beskattningsåret 2019.

Den som vill utnyttja möjligheten bör alltså avvakta med inlämningen av sin inkomstdeklaration tills dess riksdagen tagit beslut om förslaget, och Skatteverket har anpassat sina system till detta.

Vilande företag – a-kassa

Regeringen föreslår att en företagare som blir arbetslös ska kunna ha företaget vilande under 2020, för att på så sätt snabbt kunna få fart på företaget när förutsättningarna finns.

Stöd för hyressänkningar

Regeringen föreslår att staten ska kunna stå för 50% av hyresnedsättningar upp till 50% av den fasta hyran under perioden april–juni. Det är hyresvärden som ska kunna söka stödet i efterhand.

Förslaget kommer enligt regeringen att ha stor betydelse för t ex hotell, restauranger, sällanköpshandel mfl.

Stödet måste godkännas av EU-kommissionen, men en dialog förs redan. 

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply