Skip to main content
Uncategorized

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Det nyligen beslutade omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs också med tre månader, dvs med augusti–oktober. Kravet för att få stödet är ett omsättningstapp på minst 50% under dessa månader. Stödet för augusti–oktober ska bli 70% av omsättningstappet, dock max 72 000 kr.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply