Skip to main content
Uncategorized

Regeringsförslag som inte kommer att genomföras pga av nyval

Regeringsförslag som inte kommer att genomföras

Följande av regeringens tidigare förslag kommer på grund av nedröstningen inte att genomföras:

 • höjt särskilt grundavdrag för pensionärer
 • sänkt skiktgräns
 • sänkt jobbskatteavdrag vid höga inkomster
 • slopat avdrag för förvaltningsutgifter
 • slopad läx-rut
 • slopad skattereduktion för gåvor
 • slopade lättnadsregler för oäkta bostadsföretag
 • slopad nedsättning av socialavgifter för ungdomar
 • särskild löneskatt för äldre
 • höjd skatt på naturgrus, bekämpningsmedel, kärnkraft mm
 • höjt tak i a-kassan
Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply