Skip to main content
Uncategorized

Slopad schablonintäkt på uppskov

Den s k flyttskatten slopas, dvs schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply