Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Posted by | February 03, 2021 | Uncategorized | No Comments

Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska även kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser under den tid som frigörs vid korttidsarbetet.

Ny förordning

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också kan få ersättning för att kompetensutveckla anställda under den arbetsbefriade tiden.

Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en anställd. Syftet är att stärka arbetsgivarens och den anställdes möjligheter att använda tiden som frigörs till att höja kompetensnivån hos både sig själv och företaget.

About Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt