Skip to main content
All Posts By

Annika Söderstedt

Omsättningsstödet utökas och förlängs igen

By Uncategorized No Comments

Förlängt och utökat stöd

Regeringen har beslutat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs med sju månader, dvs med augusti 2020–februari 2021.

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 40% under perioden augusti–oktober, och minst 30% för respektive stödperiod under november 2020–februari 2021. Stödperiodens motsvarande månader under 2019 är referensperiod.

Stöd för korttidsarbete förlängs

By Uncategorized No Comments

Regeringen har nu lämnat en extra ändringsbudget med bland annat förslag om att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021. Vissa ändringar av stödet införs, t ex nya krav för avtalen och tydliga regler för vinstutbetalningar och andra värdeöverföringar. Ett krav på revisorsintyg införs också i vissa fall.

Omställnings- och omsättningsstöd

By Uncategorized No Comments

Regeringen planerar att förlänga både omsättningsstödet och omställningsstödet igen. Förlängningen gäller januari–februari 2021 och kravet för att få stöd för denna period är att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30% jämfört med samma period under 2019. Anledningen till att tappet jämförs med 2019 och inte 2020 beror på EU-kommissionens riktlinjer för den här typen av stöd.

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

By Uncategorized No Comments

Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska även kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser under den tid som frigörs vid korttidsarbetet.

Ny förordning

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också kan få ersättning för att kompetensutveckla anställda under den arbetsbefriade tiden.

Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en anställd. Syftet är att stärka arbetsgivarens och den anställdes möjligheter att använda tiden som frigörs till att höja kompetensnivån hos både sig själv och företaget.

Förlängt stöd vid sjukdom

By Uncategorized No Comments

Regeringen föreslår att de förstärkta åtgärderna för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom förlängs. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid, ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget), samt kravet på läkarintyg.