Annika Söderstedt

Pandemin ger tillfällig skattereduktion

Posted by | Uncategorized | No Comments

Riksdagen har nu beslutat om den tillfälliga skattereduktionen för arbetsinkomster.

Tillfällig skattereduktion under 2021 och 2022

Riksdagen har beslutat om att en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster på grund av coronapandemin ska gälla under beskattningsåren 2021 och 2022.

Arbetsinkomster

Skattereduktionen ska gälla för fysiska personer och utgå för arbetsinkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Definitionen av arbetsinkomster är densamma som för Jobbskatteavdrag.

Villkor

Kravet för att få skattereduktion är att arbetsinkomsterna överstiger 60 000 kr och understiger 500 000 kr per år.

Höjt belopp gåvor till anställda.

Posted by | Uncategorized | No Comments

Gränsbeloppet för skattefria julgåvor och jubileumsgåvor har höjts 2021. Julgåvor är skattefria för de anställa upp till 500 kr inklusive moms (450 kr 2020) och

Under 2021 kan arbetsgivare ge en ”extra” skattefri gåva (”coronagåva”) värd 2 000 kr (1 000 kr 2020) till sina anställda

Prisbasbelopp

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2022 till 48 300 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2022 (deklarationen 2023) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 20 431 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 240 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 24 150 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 386 400 kr (8 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 483 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 15 311 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 14 007 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 193 200 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 24 150 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 193 200 kr (4 pbb).

Sommarrabatt på 19–23 åringar

Posted by | Uncategorized | No Comments

Riksdagen har nu beslutat om tillfälligt lägre arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni till augusti.

En tillfällig nedsättning från 1 januari 2021

För att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar (födda 1998–2002) från 1 januari 2021 till 31 mars 2023. Arbetsgivaravgifterna är under denna period 19,73%.

Ytterligare en tillfällig nedsättning

Riksdagen har nu beslutat att rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar förstärks ytterligare under juni–augusti 2021. En sommarrabatt som innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% (istället för 19,73%).

Denna rabatt omfattar alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år (som fyller 19 år under 2021). På motsvarande sätt omfattas 23-åringar om de fyller 23 år någon gång under 2021. Detta är alltså personer som är födda 1998–2002.

Rabatt på högst 25 000 kr/månad

Den förstärkta nedsättningen innebär alltså att endast ålderspensionsavgiften (10.21%) ska betalas på ersättningar upp till 25 000 kr/kalendermånad.

Intyg vid dag 22 för vab och sjukpenning förlängs till 30 september 2021

Posted by | Uncategorized | No Comments

Försäkringskassan har beslutat om att förlänga den tillfälliga hanteringen av intyg för vab och läkarintyg för sjukpenning till den 30 september 2021.

Det innebär att du som ansöker om ersättning för vab ska lämna intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 22. Om du ansöker om sjukpenning så kommer vi att avvakta med att efterfråga läkarintyg till dag 22 i din sjukperiod.

Coronagåva

Posted by | Uncategorized | No Comments
Gåvor från arbetsgivare till anställda är ju normalt skattepliktiga (förutom när det gäller julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor). Under 2021 kan dock en arbetsgivare ge en ”extra” skattefri gåva (”coronagåva”) värd 2 000 kr inklusive moms till sina anställda. En arbetsgivare kan alltså nyttja reglerna om coronagåva för att ge de anställda en skattefri sommargåva. Gåvan får inte vara pengar. Det går bra att dela upp coronagåvan på flera saker och/eller tillfällen så länge det sammanlagda beloppet inte överstiger 2 000 kr inklusive moms. Om gåvans marknadsvärde överstiger 2 000 kr beskattas den överstigande delen som lön.

Omställningsstöd

Posted by | Uncategorized | No Comments

Omställningsstöd för perioden mars-april 2021 går nu att söka. Inga större förändringar av stödet har skett jämfört med januari-februari och du har till och med 30 juni på dig att ansöka om stöd för dessa perioder.

Förlängning med mars-april

Som tidigare meddelats så har riksdagen beslutat om finansieringen av omställningsstödet. Regeringen har nu beslutat om en ny förordning som innebär att omställningsstödet förlängs med perioderna mars och april 2021. Stöd för dessa perioder går att söka fram till och med 30 juni 2020.

Regeringen har tidigare aviserat att omsättningsstöd också kommer att kunna sökas för maj och juni 2021, nu har man meddelat att omställningsstöd även kommer att finnas för perioderna juli-september.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt