Skip to main content
Uncategorized

Skattefria förmånscyklar

Skattefria förmånscyklar

Riksdagen har beslutat att cyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kr inte ska tas upp till beskattning.

Detta ska motsvara förmånsvärdet på en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kr. Om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger takbeloppet, ska den anställde beskattas för det överskjutande beloppet.

Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool.

En förutsättning för skattelättnaden är att erbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen.

Skattelättnaden gäller både vanliga cyklar och elcyklar, däremot inte elsparkcyklar.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2022.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply