Växa-stödet utvidgas tillfälligt

Posted by | Uncategorized | No Comments

Det har kommit ett förslag från regeringen om att tillfälligt utvidga växa-stödet. Det innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. 

Omsättningsstödet utökas och förlängs igen

Posted by | Uncategorized | No Comments

Förlängt och utökat stöd

Regeringen har beslutat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs med sju månader, dvs med augusti 2020–februari 2021.

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 40% under perioden augusti–oktober, och minst 30% för respektive stödperiod under november 2020–februari 2021. Stödperiodens motsvarande månader under 2019 är referensperiod.

Stöd för korttidsarbete förlängs

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har nu lämnat en extra ändringsbudget med bland annat förslag om att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021. Vissa ändringar av stödet införs, t ex nya krav för avtalen och tydliga regler för vinstutbetalningar och andra värdeöverföringar. Ett krav på revisorsintyg införs också i vissa fall.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt