Skip to main content
Uncategorized

Prisbasbelopp

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2022 till 48 300 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2022 (deklarationen 2023) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 20 431 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 240 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 24 150 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 386 400 kr (8 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 483 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 15 311 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 14 007 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 193 200 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 24 150 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 193 200 kr (4 pbb).
Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply