Skip to main content
Uncategorized

Anstånd med företagets skatter

Företag kan få anstånd i 3 månader med betalning av arbetsgivaravgifter, moms mm. Gäller retroaktivt från 1 januari.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply