Skip to main content
Uncategorized

Avsättning till periodiseringsfond för enskild firma,

Det finns en möjlighet att göra en avsättning till periodiseringsfond med 100% dvs man kommer inte att redovisa någon vinst och därmed inte betala någon skatt/egenavgifter.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply