Finansieringsavdrag istället för avdrag för räntor

Posted by | July 09, 2014 | Uncategorized | No Comments

Företagsskattekommittén föreslår att avdragsrätten för räntekostnader slopas för juridiska personer. Istället föreslås ett schablonmässigt finansieringsavdrag.

Neutral bolagsbeskattning

Företagsskattekommittén har lämnat sitt slutbetänkande med förslag till ändrade regler för beskattning av bolag. Syftet med kommitténs utredning har varit att hitta sätt att öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital, samt att se över möjligheten att slopa reglerna om ränteavdragsbegränsningar (se 12:159).

Förslagen gäller bara juridiska personer, inte enskilda näringsidkare.

About Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt