Skip to main content
Uncategorized

Höjda förseningsavgifter

Höjda förseningsavgifter

Regeringen föreslår att försenings- och kontrollavgifterna i skatteförfarandelagen höjs med 25%. Det innebär t ex följande avgifter:

2015 2016*
försenad aktiebolagsdeklaration 5 000 kr 6 250 kr
försenad skattedeklaration 500 kr 625 kr
försenad periodisk sammanställning 1 000 kr 1 250 kr
kontrollavgift personalliggare 10 000 kr 12 500 kr
kontrollavgift kassaregister 10 000 kr 12 500 kr
*Enligt regeringens förslag.

Ikraftträdande

Reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2016 och ska tillämpas på deklarationer och uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet. Kontrollavgifternas storlek ska tillämpas för kontroller som inleds efter 31 december 2015.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply