Höjda förseningsavgifter

Posted by | September 23, 2015 | Uncategorized | No Comments

Höjda förseningsavgifter

Regeringen föreslår att försenings- och kontrollavgifterna i skatteförfarandelagen höjs med 25%. Det innebär t ex följande avgifter:

2015 2016*
försenad aktiebolagsdeklaration 5 000 kr 6 250 kr
försenad skattedeklaration 500 kr 625 kr
försenad periodisk sammanställning 1 000 kr 1 250 kr
kontrollavgift personalliggare 10 000 kr 12 500 kr
kontrollavgift kassaregister 10 000 kr 12 500 kr
*Enligt regeringens förslag.

Ikraftträdande

Reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2016 och ska tillämpas på deklarationer och uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet. Kontrollavgifternas storlek ska tillämpas för kontroller som inleds efter 31 december 2015.

About Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt