Skip to main content
Uncategorized

Viktigt med kompanjonavtal

Ett kompanjonavtal minskar risken för tvister.

Som företagare kan man inte lita på att det ordnar sig med bara en handskakning. Många företagare tänker på juridiken först när det är för sent.

Ett bra sätt att minimera tvister är att skriva ett kompanjonavtal. Kompanjonavtalet reglerar aktieägarens möjlighet till insyn och inflytande över bolagets förvaltning och kontrollerar aktieägarkretsens sammansättning. Det gör att någon utomstående inte kan bli delägare utan den andres samtycke. Avtalet anger också hur ägandet ska se ut vid en av delägarnas skilsmässa eller bortgång.

Det ger dessutom möjlighet för en delägare att lämna bolaget på skäliga villkor och kan ange hur delägare, vid oenighet, kan dela på sig.

Att ta fram ett kompanjonsavtal är en process där inte enbart det slutliga avtalet är målet. Processen klargör och bidrar till enighet om hur verksamheten ska drivas ur olika perspektiv.

Diskussionerna gör att jag som företagare tänker igenom mina ståndpunkter och samtidigt förstår vad som är viktigt för min kompanjon. Då är det enklare att komma fram till en lösning som alla kan acceptera, och undvika konflikter som annars visar sig längre fram. Många företagare tar sig inte tiden att reglera sina mellanhavanden i ett kompanjonavtal.  Men vill du ha en trygghet och garanti för dig själv, din familj och för företaget så ska du reglera detta.

Tre steg

  1. Börja med att fundera igenom vilka problemställningar som ska lösas i avtalet.
  2. Anlita en jurist och gå igenom det som kompanjonavtalet ska innehålla.
  3. Juristen upprättar avtalet som ger dig trygghet nu och i framtiden.
Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply