Skip to main content
Uncategorized

Karensavdrag, läkarintyg mm

Under våren infördes en hel del förändringar i socialförsäkringen och i reglerna för tillfällig föräldrapenning. Anpassningar till den rådande coronapandemin.

Regeringen och samarbetspartierna har i ett pressmeddelande nu meddelat att många av dessa åtgärder kommer att gälla under hela 2020. De åtgärder som föreslås gälla året ut är följande:

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp på 804 kr.
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp på 804 kr per dag.
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till 15:e dagen.
  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.
Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply