Skip to main content
Uncategorized

Omställningsstöd – maj till juli

Regeringen och samarbetspartierna har i ett pressmeddelande meddelat att omställningsstöd ska kunna sökas även för perioden maj – juli. Men reglerna ändras något jämfört med de som gällde för perioden mars–april.

För maj kommer det att krävas ett omsättningstapp på mer än 40% och för juni–juli ett tapp på mer än 50% jämfört med motsvarande perioder 2019. För perioden mars–april var det kravet satt till 30%.

Omställningsstödet kommer som tidigare att ges med 75% av det procentuella omställningstappet. För maj ges stöd med högst 75 miljoner kr/företag och för perioden juni–juli är taket 150 miljoner kr.

Förlängningen av reglerna om omställningsstöd beräknas kosta 9 miljarder kr och görs för att det nu står klart att krisens inledande skadeverkningar påverkade företagen kraftigt även under maj månad på liknande sätt som i mars och april. Många företag som bedriver säsongsverksamhet under sommaren har också drabbats mycket hårt under juni och juli.

Beslutet om förlängning är ännu inte fattat och det går därför inte heller att ansöka om stödet än.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply