Skip to main content
Uncategorized

Omsättningsstödet utökas och förlängs igen

Förlängt och utökat stöd

Regeringen har beslutat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs med sju månader, dvs med augusti 2020–februari 2021.

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 40% under perioden augusti–oktober, och minst 30% för respektive stödperiod under november 2020–februari 2021. Stödperiodens motsvarande månader under 2019 är referensperiod.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply