Skip to main content
Uncategorized

Stöd för korttidsarbete förlängs

Regeringen har nu lämnat en extra ändringsbudget med bland annat förslag om att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021. Vissa ändringar av stödet införs, t ex nya krav för avtalen och tydliga regler för vinstutbetalningar och andra värdeöverföringar. Ett krav på revisorsintyg införs också i vissa fall.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply