Registrering av aktiebolag

Posted by | August 26, 2014 | Uncategorized | No Comments

AB ska registreras inom 5 arbetsdagar 
Regeringen har beslutat att Bolagsverket ska registrera ett nybildat aktiebolag inom fem arbetsdagar om ärendet inte behöver kompletteras. För att ärendet ska vara komplett krävs att:

• avgiften är betald
• alla handlingar är bifogade
• alla handlingar är korrekta
• handlingarna är under­tecknade
• företagsnamnet kan god­kännas utan att Bolagsverket behöver skicka ett förelägg­ande.

About Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt