Skip to main content
Uncategorized

Registrering av aktiebolag

AB ska registreras inom 5 arbetsdagar 
Regeringen har beslutat att Bolagsverket ska registrera ett nybildat aktiebolag inom fem arbetsdagar om ärendet inte behöver kompletteras. För att ärendet ska vara komplett krävs att:

• avgiften är betald
• alla handlingar är bifogade
• alla handlingar är korrekta
• handlingarna är under­tecknade
• företagsnamnet kan god­kännas utan att Bolagsverket behöver skicka ett förelägg­ande.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply