Skip to main content
Uncategorized

Milersättning

Vad ska milersättningen täcka?

Ska de skattefria 18,50 kronorna per mil täcka alla kostnader man har om man använder sin privata bil i tjänsten? Eller kan man ta ut ytterligare ersättning för t ex reparationer?

Den ersättning som du kan få skattefritt när du använt egen bil vid resor i tjänsten omfattar alla kostnader förutom:

  • parkeringsavgifter
  • broavgifter
  • färjeavgifter
  • tunnelavgifter samt
  • trängselskatt.

Dessa kostnader kan arbetsgivaren ersätta utöver den skattefria milersättningen om de uppkommit vid tjänsteresorna.

 

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply