Skip to main content
Uncategorized

Skjut upp skatteinbetalningar

  • Vilka avgifter omfattas? Arbetsgivaravgifter, preliminärskatt (löneskatt) och mervärdeskatt.
  • När kan man ansöka? 30 mars öppnar ansökan via Skatteverkets e-tjänst.
  • Hur länge gäller det? Omfattar 3 månaders skattebetalningar (under max 12 månader).

Återbetalas senast 12 månader efter anstånd beviljats.

Skatt som betalats in i februari och mars kan återbetalas från Skatteverket.

  • Kan styrelsen riskera att bli personligt betalningsansvariga?

Nej! Skatteverket kommer inte att ansöka om företrädaransvar för de skatter och avgifter som omfattas av anståndet.

  • Hur mycket är räntan på anstånd? 1,25% per år.

Ytterligare avgift: Anståndsavgift på 0,3%/månad.

Totalt 6,6% ränta per år, då räntan inte är skattemässigt avdragsgill.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply