Anstånd vinstskatt 2019

Posted by | March 31, 2020 | Uncategorized | No Comments

  • Vilka gäller det? Fysiska personer och enskilda näringsidkare som är delägare i svenska handelsbolag.
  • Hur länge gäller det? Ny preliminärdeklaration lämnas in upp till 6 månader efter beskattningsåret.
  • Hur mycket kan skjutas upp? Upp till 1 mkr kan avsättas till periodiseringsfond.
  • Hur fyller man i deklarationen?

About Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt