Skip to main content
Uncategorized

Anstånd vinstskatt 2019

  • Vilka gäller det? Fysiska personer och enskilda näringsidkare som är delägare i svenska handelsbolag.
  • Hur länge gäller det? Ny preliminärdeklaration lämnas in upp till 6 månader efter beskattningsåret.
  • Hur mycket kan skjutas upp? Upp till 1 mkr kan avsättas till periodiseringsfond.
  • Hur fyller man i deklarationen?
Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply