Skip to main content
Uncategorized

Uppdatering för privatpersoner

Den som har fått avdrag för en karensdag efter den 11 mars tom 31 maj ska ansöka om återbetalning hos Försäkringskassan.

Karenstiden för att få a-kassa sänks från 12 månader till 3 månader.

Taket för ersättning från a-kassan höjs till 1200kr/dag. Grundbeloppet höjs till 510kr/dag.

Man kan ansöka om amorteringsfrihet för sina lån. Från och med den 14 april – 30 juni 2021. Ansökan görs via banken.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply