Skip to main content
Uncategorized

Enklare redovisning för mindre företag

Riksdagen har nu antagit regeringens proposition om enklare redovisning för mindre företag . Det innebär bl.a. att kraven på upplysningar i noter begränsas för mindre företag. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2016 och ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply