Skip to main content
Uncategorized

Finansieringsavdrag istället för avdrag för räntor

Företagsskattekommittén föreslår att avdragsrätten för räntekostnader slopas för juridiska personer. Istället föreslås ett schablonmässigt finansieringsavdrag.

Neutral bolagsbeskattning

Företagsskattekommittén har lämnat sitt slutbetänkande med förslag till ändrade regler för beskattning av bolag. Syftet med kommitténs utredning har varit att hitta sätt att öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital, samt att se över möjligheten att slopa reglerna om ränteavdragsbegränsningar (se 12:159).

Förslagen gäller bara juridiska personer, inte enskilda näringsidkare.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply