Skip to main content
Uncategorized

Förslag på växa-stöd för AB och HB

Växa-stöd för aktiebolag och handelsbolag

Sedan årsskiftet kan enskilda näringsidkare få växa-stöd för den först anställde. Nu föreslår Regeringen att växa-stödet även ska gälla handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda (alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare). Arbetsgivaravgiften sätts ned från 31,42% till 10,21% för den första medarbetaren i dessa företag.

Växa-stödets förutsättningar

Följande förutsättningar och regler gäller för stödet:

  • Minst tre månaders anställning och minst 20 timmars arbetstid krävs för att få stödet.
  • Stödet ges för maximalt 25 000 kr/månad i lön under 12 månader.
  • Företaget får inte ha haft några anställda efter 31 december 2016.

Detta föreslås som en tillfällig lagstiftning mellan 2018-2021, men även anställningar som påbörjas mellan 1 april och 31 december 2017 föreslås ge rätt till stödet från 1 januari 2018.

Observera att det här endast är en promemoria och att detaljer i förslaget kan komma att ändras.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply