Skip to main content
Uncategorized

Infromation från verksamt.se

Håll dig uppdaterad om nya coronaviruset och covid-19

Sidan blev senast uppdaterad: 2020-03-25

Länk till sidan: https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

Här har vi samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

For information in English, click here

På den här sidan hittar du information om följande:

Arbetsbrist och uppsägning

Korttidsarbete

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Du kan söka stödet från och med 7 april 2020. Det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020. 

Läs mer på om korttidsarbete hos Tillväxtverket

Mer information om att säga upp personal

Arbetsförmedlingen har information till dig som är arbetsgivare och som måste säga upp eller permittera personal på grund av coronaviruset och covid-19.

Säga upp personal eller permittera med anledning av coronaviruset hos Arbetsförmedlingen

Här hittar du samlad information på verksamt.se om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personal

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Betalningssvårigheter, finansiering och lån

Få möjlighet att betala din skatt senare om du har betalningssvårigheter

Med anledning av coronaviruset har regeringen föreslagit nya regler för att du som företagare ska kunna få betala din skatt senare, du får då så kallat anstånd. Anståndet kan omfatta arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och mervärdesskatt som redovisas kvartals- och månadsvis. Du ska kunna få anstånd upp till ett år. De nya reglerna föreslås börja gälla från den 7 april 2020.

I väntan på att beslut fattas om de nya reglerna kan du ansöka om anstånd enligt befintliga anståndsbestämmelser. Förutsättningarna för detta kan du läsa mer om på Skatteverkets webbplats.

Läs om vilka nuvarande regler som gäller för anstånd hos Skatteverket 

Företagslån hos Almi

Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar. Regeringen har föreslagit att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

Läs mer hos Almi 

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är banken som avgör villkoret för lånet och vilka företag som får lånet beviljat.

Läs mer hos Riksbanken

Behöver du finansiering till ditt företag?

Vi har samlat offentliga finansieringsstöd och information om vad som är bra att tänka på när du söker finansiering på sidan Söka finansiering.

Till sidan Söka finansiering

Nya regler vid sjukdom

Staten tar hela sjuklönekostnaden

Regeringen har föreslagit att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Du som är egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Karensavdraget slopas tillfälligt

Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget. Det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. När beslutet är fattat innebär det att du kommer kunna ansöka om ersättningen i efterhand hos Försäkringskassan. 

Det går i dagsläget inte att ansöka om karensersättning. Detta beror på att de lagändringar som krävs för att Försäkringskassan ska kunna administrera tillfälligt slopat karensavdrag ännu inte är genomförda. Frågan bereds just nu av regering och riksdag. 

När formella beslut är fattade och lagändring beslutad kommer Försäkringskassan skyndsamt att handlägga alla ärenden som kommer in. 

Krav på läkarintyg tas bort

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Det ska gälla från och med 13 mars 2020.

Mer information vid nya regler finns hos Försäkringskassan

Om du blir sjuk (enskild firma och handelsbolag)

När en anställd blir sjuk

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är, eller kan vara, smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply