Kontrolluppgifter löpande under året

Posted by | July 17, 2015 | Uncategorized | No Comments

Kontrolluppgifter löpande under året

Skatteverket har en ny e-tjänst för att lämna kontrolluppgifter. En nyhet är att man nu kan rapportera in kontrolluppgifter löpande under året, vilket kan vara bra om man har säsongsanställda eller avvecklar sin verksamhet under året.

Det finns två möjligheter att registrera uppgifter, antingen direkt i tjänsten eller via fil från t ex ett bokföringsprogram.

Den nya e-tjänsten ska användas för att rapportera alla kontrolluppgifter för inkomståret 2015.

About Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt