Skip to main content
Uncategorized

Krispaket för jobb och omställning

Nu har riksdagen beslutat om krispaketet som riktar udden direkt mot de privatpersoner som drabbas i coronakrisens fotspår. Ett paket som innehåller slopad karens och höjda nivåer i a-kassan, höjda fribelopp vid studielån och utökade studieplatser.

Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring

Kraven för att få a-kassa sänks tillfälligt, både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa.

  • Medlemsvillkoret sänks till 3 månader från nu gällande 12 månader.
  • Arbetsvillkoret sänks till 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.

Samtidigt höjs såväl taket som grundbeloppet i a-kassan tillfälligt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den som blivit arbetslös.

  • Taket höjs till 1 200 kr/dag från 910 kr/dag de första 100 dagarna. Detta innebär för den som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, dvs som har en månadsinkomst på 33 000 kr, en ersättning under de första 100 dagarna på ca 26 400 kr per månad till skillnad från dagens 20 020 kronor.
  • Grundbeloppet höjs till 510 kr/dag från 365 kr/dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kr/månad mot dagens 8 030 kr.

Höjningen av både taket och grundbeloppet är tillfällig och gäller från 13 april till 3 januari 2021.

De sex karensdagarna som finns i a-kassan slopas också tillfälligt och gäller för ansökningar som avser tidsperioden 30 mars 2020 – 3 januari 2021.

Arbetsmarknadspolitik

Riksdagen har beslutat om följande arbetsmarknadspolitiska satsningar:

  • Ökade medel till arbetsförmedlingen
  • Sommarjobb för ungdomar
  • Gröna jobb
  • Förlängd tid i extratjänster och introduktionsjobb samt nystartsjobb.
  • Stöd till start av näringsverksamhet förlängs från 6 till 12 månader.

CSN – slopat fribelopp och fler studieplatser

Riksdagen har beslutat att fribeloppet slopas, vilket innebär att studenter kan jobba och tjäna extra pengar utan att studiemedel påverkas. Motivet till detta är att möta behoven i vården.

I övrigt kommer det bland annat att bli satsningar på basår, sommarkurser, fler studenter i högskolan och fler behöriga till lärarutbildningen.

Yrkesutbildning

En satsning på mer yrkesutbildning i hela landet kommer att ske. Det handlar om ökat statligt stöd till vuxenutbildning med full statlig finansiering, förstärkt yrkeshögskola, utökad distansutbildning (YH mm), utbyggd folkhögskola och satsning på studieförbund.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply