Skip to main content
Uncategorized

Krispaket med mer pengar till korttidsarbete – 80% arbetstidsminskning

Ökat stöd vid korttidsarbete

Stödet vid korttidsarbete omfattas enligt nuvarande bestämmelser en arbetstidsminskning på 20%, 40% respektive 60% (se 20:136). Regeringen föreslår nu att stöd ska lämnas även vid en arbetstidsminskning på 80% under tre månader. Det utökade stödet ska gälla från och med 1 maj 2020, och ska få tillämpas för stödmånaderna maj, juni och juli.

Stödet innebär att arbetsgivaren får sänkta kostnader med drygt 70%. Och tillsammans med nedsättningen av arbetsgivaravgifter (se 20:145) blir det sammanlagt 86% i sänkt total lönekostnad.

Fyra nivåer

Förslaget innebär alltså att en fjärde nivå för korttidsarbete införs. De totala lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter ska fördelas på följande sätt beroende på hur stor arbetstidsminskningen är:

NivåArbetstidsminskningLöneminskningArbetsgivareStat
120%4%1%15%
240%6%4%30%
360%7,5%7,5%45%
480%12%8%60%

Det är inte meningen att man ska göra vinst på grund av de olika stödåtgärderna och det är därför regeringen valt att det inte ska vara möjligt att få stöd vid 100% korttidspermittering. Detta skulle innebära negativa lönekostnader för arbetsgivaren med tanke på nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Missbruk kommer att bestraffas

Det har kommit indikationer på att systemet med korttidsarbete missbrukas, t ex att företag fortsätter med heltidsjobb under korttidspermittering. Därför kommer resurser att läggas på skärpta kontroller. Företag som missbrukar systemet kommer att polisanmälas.

Regeringen har tidigare informerat om att 100 av Skatteverkets handläggare kommer att jobba med kontroller av stödet för korttidsarbete. Skatteverket kommer också att få 130 nya medarbetare för utföra kontroller av t ex personalliggare, för att på så sätt upptäcka fusk med korttidsarbete. Stödet ska gå till krisande företag – inte till bedragare.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply