Skip to main content
Uncategorized

Nytt telefonnummer för företagare till Försäkringskassan

Försäkringskassan  öppnar egen fil för företagare
16 november öppnade Försäkringskassan (FK) ”en egen väg in” för företagare som har behov av stöd i frågor om det egna försäkrings­skyddet inom socialförsäk­ringen. Tjänsten vänder sig till fåmansföretagare och en­skilda näringsidkare. Ring 0771-17 90 00 och uppge ”företagare” i talsvaret så hamnar du hos rätt hand­läggare.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply