Skip to main content
Uncategorized

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har nu tagit beslut om omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Det nya stödet riktar sig enbart till enskilda näringsidkare som drabbats hårt av coronapandemin, t ex företag inom kultur- och turismsektorn. Stödet liknar det tidigare omställningsstödet, men gäller med andra beloppsbegränsningar och riktar enbart in sig på omsättningstapp, inte på vilka kostnader man har haft.

Villkor för stöd

Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkända för F-skatt.

Det krävs också att nettoomsättningen har minskat med minst 30% för stödperioden mars – april jämfört med motsvarande period 2019. För att få stöd för stödperioden maj krävs ett omsättningstapp på minst 40%, och för juni – juli 50%. Det handlar alltså om tre olika perioder som behandlas var för sig:

StödperiodOmsättningstapp
mars-april30%
maj40%
juni-juli50%

För att få stödet krävs att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av spridningen av covid 19.

Det krävs en omsättning på minst 200 000 kr under föregående år för att få stöd. Om räkenskapsåret var längre eller kortare än tolv månader ska kravet på minsta omsättning (200 000 kr) justeras i motsvarande mån.

Ett nystartat företag har ett första räkenskapsår på 18 månader. För att kunna få omsättningsstöd måste omsättningen för detta räkenskapsår uppgå till minst 18/12 x 200 000 = 300 000 kr.

För att få stödet krävs att näringsidkaren under stödperioden inte har haft rätt till a-kasseersättning. Man måste också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Stöd får man inte heller om man är försatt i konkurs eller har näringsförbud.

Stödnivå

Stödet uppgår till 75% av omsättningsminskningen, dock högst 120 000 kr.

För att få stöd måste stödet dock uppgå till minst följande belopp:

  • 2 000 kr för stödperioden mars-april
  • 1 000 kr för stödperioden maj
  • 2 000 kr för stödperioden juni-juli
Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply