Skip to main content
Uncategorized

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har nu presenterat promemorian där ett omsättningsstöd för enskilda näringsidkare föreslås.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Det nya stödet riktar sig enbart till enskilda näringsidkare som drabbats hårt av coronapandemin, t ex företag inom kultur- och turismsektorn. Stödet liknar det tidigare omställningsstödet, men gäller med andra beloppsbegränsningar och riktar enbart in sig på omsättningstapp, inte på vilka kostnader man har haft.

Villkor för stöd

För att få stödet krävs att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av spridningen av covid 19.

Stöd ska kunna fås av enskilda näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkända för F-skatt.

Det krävs en omsättning på minst 200 000 kr under föregående år för att få stöd. Det krävs också att nettoomsättningen har minskat (jämfört med motsvarande period 2019) med minst 30% för stödperioden mars – april. För att få stöd för stödperioden maj krävs ett omsättningstapp på minst 40%, och för juni – juli 50%. Det handlar alltså om tre olika perioder som behandlas var för sig.

För att få stödet krävs att näringsidkaren under stödperioden inte har haft rätt till a-kasseersättning. Man måste också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Stöd får man inte heller om man är försatt i konkurs eller har näringsförbud.

Stödnivå

Stödet föreslås bli 75% av omsättningsminskningen, dock högst 120 000 kr fördelat enligt följande:

StödperiodOmsättningstappMaximalt stöd
mars-april30%48 000 kr
maj40%24 000 kr
juni-juli50%48 000 kr

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply